Carlsberg BH d.o.o.
Business Development Manager / Sarajevo
HR PRO Solutions d.o.o.
Saradnik u promotivnoj prodaji / Sarajevo,Tuzla
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Stručni saradnik za sprovođenje interne revizije u Vanorganizacionoj jedinici / Sarajevo
Stručni saradnik za ljudske resurse u Službi kabineta načelnika općine / sa
Rukovodilac službe-pomoćnik Općinskog načelnika u Službi za opću upravu, društvene djelatnosti i boračka pitanja / Sapna
Rukovodilac službe-pomoćnik Općinskog načelnika u Službi za urbanizam, stambeno-komunalne, imovinsko-pravne i geodetske poslove / Sapna
Stručni saradnik za građevinarstvo / Zenica
Stručni saradnik za budžet, analizu i javne nabavke u Službi za privredu, budžet i finansije /
Šef ureda u Uredu za Brčko Distrikt BiH / Brčko
Kantonalni veterinarski inspektor / Tuzla
Kantonalni saobraćajni inspektor / Tuzla
Kantonalni farmaceutski inspektor /
Agencija za državnu službu BiH
Stručni saradnik za registar i obrazovanje / Sarajevo
Stručni saradnik za strateška planiranja / Sarajevo
Stručni saradnik za međuentitetsku saradnju / Sarajevo
Stručni saradnik za međunarodnu pravnu pomoć i saradnju u građanskim stvarima / Sarajevo
Viši stručni saradnik za pravne, kadrovske i opće poslove / Sarajevo
Stručni savjetnik za protokolarne poslove i odnose sa javnošću / Sarajevo
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Stručni saradnik za hidrotehniku / Sarajevo
Stručni saradnik za planiranje lokalnog razvoja u Službi za privredu, budžet i finansije / Sapna
Merhamet Deutschland e. V.
Projektmanager m/w / Bonn
Agencija za državnu službu BiH
Viši stručni saradnik za državnu pomoć / Istočno sarajevo
Stručni saradnik za sređivanje i obradu arhivske građe – arhivist / Sarajevo
Stručni savjetnik /
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Urbanističko-građevinski inspektor, na mandatni period od tri godine / Cazin
Stručni saradnik za medije u Sektoru za odnose sa javnošću / Sarajevo
Stručni saradnik za kulturu i sport u Službi za obrazovanje, kulturu, sport i lokalni razvoj /
Stručni saradnik za finansijsko-računovodstvene poslove u Službi civilne zaštite / Sarajevo
JAVNI NATJEČAJ za prijem vježbenika i volontera / Mostar
Stručni saradnik za urbanizam i arhitekturu / Zenica
Stručni savjetnik za cijene u Sektoru za cijene i analizu tržišta / Mostar
Stručni saradnik za privredu i poduzetništvo u Službi za privredu, budžet i finansije / Sapna
Stručni savjetnik za tehničku pripremu razvojnih projekata / Sarajevo
Stručni saradnik za industrijsko, ljekovito, aromatično i začinsko bilje- Odsjek za ratarstvo, povrtlarstvo i zaštitu zdravlja bilja / Mostar
Viši stručni saradnik za odnose sa medijima u Kabinetu ministra u Ministarstvu u sjedištu / Travnik
Stručni saradnik za uzgoj, selekciju i ishranu stoke / Mostar
Pomoćnik u Kabinetu ministra u Ministarstvu u sjedištu / Travnik
Stručni suradnik za sprovođenje propisa o oružju i javnim okupljanjima u Policijskoj stanici Fojnica – na određeno vrijeme, do povratka državne službenice sa porodiljskog odsustva / Fojnica
Stručni saradnik za upravno-pravne poslove u Odsjeku za stambeno - komunalne poslove i zaštitu okoline u Službi za urbanizam, stambeno - komunalne poslove i katastar nekretnina / Visoko
Stručni saradnik za postupak javne nabavke u Odsjeku za lokalni ekonomski razvoj u Službi za finansije, privredu i lokalni ekonomski razvoj / Visoko
Šef Odsjeka za lokalni ekonomski razvoj u Službi za finansije, privredu i lokalni ekonomski razvoj / Visoko
Komunalno-putni inspektor u Odsjeku za inspekcijske poslove u Službi za opću upravu i inspekcijske poslove / Visoko
Pomoćnik ravnatelja za zaštitu od požara i vatrogastvo / Travnik
Lactalis BH d.o.o.
Poslovođa proizvodnje / Gradačac
Soho Wintech PVC d.o.o.
Komercijalista / Sarajevo, Tuzla
LRC Inženjering d.o.o.
Grafički i web dizajner / Sarajevo
Motorex d.o.o.
Prodavač autodijelova / Sarajevo, Derventa, Bosanski Novi, Kalesija, Prnjavor, Sanski Most, Lukavac, Banja Luka, Doboj
Mikrokreditna fondacija Mikra
Mikrokreditni Promoteri / Sarajevo, Banja Luka, Tuzla, Brčko, Goražde, Visoko, Gradiška
ZIRA d.o.o.
Senior Software Engineer / Sarajevo
Software Engineer (Junior Developer) / Sarajevo
Telebosa d.o.o.
Führungspersonal - Agenten / Sarajevo
Ersaa Company d.o.o.
Saradnik za turizam - turistički vodič / Sarajevo
Zepter International
Konsultant uredske prodaje / Sarajevo, Zenica, Mostar
Konsultant na terenu / Sarajevo
Stručni saradnik / Sarajevo, Zenica, Mostar
Stručni saradnik - EdelWasser / Sarajevo, Zenica, Mostar
Stručni saradnik - EdelWasser / Banja Luka, Bijeljina
Konsultant na terenu / Banja Luka, Bijeljina, Prijedor, Gradiska, Doboj, Brcko
Office sale konsultant / Banja Luka, Bijeljina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare