Pharma Maac d.o.o.
Product manager / Sarajevo
LRC Inženjering d.o.o.
Savjetnik za rad sa pravnim licima / Sarajevo, Tuzla, Banja Luka, Bijeljina, Bihać
Lab Unica d.o.o.
Prodajni inžinjer / referent prodaje za analitičku opremu / Sarajevo
Carl Kühne KG GmbH & Co.
Diplomirani ekonomista / Mostar i Kozarska Dubica
Poljoprivredni inženjeri / Mostar i Kozarska Dubica
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Glavni kantonalni inspektor / Travnik
Pomoćnik ministra za kulturu i sport u Sektoru za kulturu i sport / Zenica
Stručni saradnik za imovinsko-pravne poslove / Kakanj
Sekretar Ministarstva / Zenica
Stručni saradnik - glavni knjigovođa u Službi za budžet i finansije, Odsjek za budžet / Živinice
Stručni saradnik za javne nabavke u Stručnoj službi Općinskog načelnika, Odsjek za investicije i javne nabavke / Živinice
Glavni kantonalni inspektor za obrazovanje i nauku u Inspekciji za obrazovanje i nauku / Zenica
Stručni saradnik za pravne poslove u Stručnoj službi Općinskog načelnika, Odsjek za opće poslove / Živinice
Pomoćnik ministra za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje i odgoj u Sektoru za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje i odgoj / Zenica
Stručni savjetnik za drugostepeno upravno rješavanje u Sektoru prostornog uređenja / Sarajevo
Stručni saradnik za upravno rješavanje u oblasti prostornog uređenja i građenja / Kakanj
Stručni savjetnik za drugostepeno upravno rješavanje u Sektoru prostornog uređenja, Odjeljenje za pravne poslove / Sarajevo
Stručni saradnik za upravno rješavanje u Službi za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Odsjek za imovinsko-pravne poslove / Živinice
Stručni saradnik za vođenje zemljišnih knjiga - zemljišnoknjižni referent / Bihać
Stručni savjetnik za poslove Općinskog vijeća / Kakanj
Sekretar Općinskog vijeća-Šef Stručne službe Općinskog vijeća / Živinice
Stručni savjetnik za pripremu propisa i prvostepeno upravno rješavanje u Sektoru prostornog uređenja / Sarajevo
Stručni suradnik za upravno-pravne, imovinsko pravne poslove i društvene djelatnosti u Službi za opću upravu, društvene djelatnosti i imovinsko-pravne poslove / Kupres
Stručni suradnik za upravno pravne poslove u Službi za graditeljstvo, urbanizam, prostorno uređenje, katastar i geodetske poslove / Kupres
KV Team d.o.o. Sarajevo
Inžinjer elektrotehnike / Sarajevo
Tehničar / Sarajevo
Deni-Tel d.o.o.
Call Agent / Sarajevo
Bingo d.o.o.
Trgovac / Trebinje
Agencija za državnu službu BiH
Stručni saradnik za informacioni punkt / Sarajevo
Stručni savjetnik za razvoj informacionih sistema / Sarajevo
Stručni saradnik za centraliziranu obuku / Sarajevo
Zastupnik/agent Vijeća ministara BiH pred Evropskim sudom za ljudska prava / Sarajevo
Zamjenik zastupnika/agenta Vijeća ministara BiH pred Evropskim sudom za ljudska prava / Sarajevo
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Pomoćnik načelnika za investicije, plan i analizu u Službi za investicije, plan i analizu / Sarajevo
Sekretar mjesne zajednice u Službi za lokalnu samoupravu / Sarajevo
Stručni saradnik za imovinsko-pravne poslove u Službi za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar i stambene poslove / Sarajevo
Stručni saradnik za investicione poslove u Službi za investicije, plan i analizu / Sarajevo
Stručni saradnik za upravno rješavanje iz poduzetništva i registracije djelatnosti u Službi za razvoj, poduzetništvo i društvene djelatnosti / Tuzla
Viši stručni saradnik za normativno-pravne poslove u Službi kabineta načelnika Općine / Sarajevo
Viši stručni saradnik za javne nabavke i ekonomsko-pravne poslove / Jablanica
Tajnik Skupštine / Livno
Stručni savjetnik za tehnički nadzor nad obnovom i izgradnjom objekata niskogradnje / Sarajevo
Stručni saradnik- Samostalni knjigovođa-Funkcionalni dio / Sarajevo
Stručni saradnik za vođenje zemljišnih knjiga - zemljišnoknjižni referent / Bihać
Stručni saradnik za urbanizam u Službi za urbanizam / Sarajevo
Stručni saradnik za vođenje matičnih knjiga / Sarajevo
Stručni saradnik iz obasti saobraćaja u Službi za komunalne i inspekcijske poslove / Sarajevo
ZIRA d.o.o.
Software Engineer (Junior Developer) / Sarajevo
Europapier - Hercegtisak d.o.o.
Komercijalist za Šoping centre / Tuzla
Komercijalist za prodaju higijenskog programa i sredstava za čišćenje / Tuzla
Komercijalist za krajnje kupce / Tuzla
Merkur BH Osiguranje d.d.
Voditelj službe prodajnog menadžmenta / Sarajevo
Rukovodilac odjela tehnike osiguranja / Sarajevo
Trenkwalder kadrovske usluge
Operater u call centru / Sarajevo
Zepter International
Stručni suradnik direktne prodaje / Sarajevo, Zenica, Mostar
Asistent sektora prodaje / Sarajevo, Zenica, Mostar
Office sales Consultant / Banja Luka, Bijeljina, Prijedor
Menadžer za promociju i marketing / Bijeljina, Banja Luka
Stručni saradnik direktne prodaje / Doboj, Kozarska Dubica
Tehnički konsultant prodaje / Sarajevo
Tehnički konsultant prodaje / Banja Luka, Bijeljina
Medicinski konsultant prodaje / Banja Luka
Medicinski konsultant prodaje / Sarajevo
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare